Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash siyosati


1. Umumiy qoidalar

Ushbu shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash siyosati 2006 yil 27 iyuldagi Federal qonun talablariga muvofiq tuzilgan. "Shaxsiy ma'lumotlar to'g'risida"gi №152-FQ (keyinchalikda — shaxsiy ma'lumotlar to'g'risidagi qonun) va "Planeta 312" MCHJ, TIN 5027297830 (keyinchalikda - operator) tomonidan amalga oshiriladigan shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash tartibi va shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash choralarini belgilaydi.
1.1. Operator o'zining shaxsiy ma'lumotlarini qayta ishlashda, shu jumladan shaxsiy hayot, shaxsiy va oilaviy sirlarga bo'lgan huquqlarni himoya qilishda inson va fuqaroning huquq va erkinliklariga rioya qilishni o'z faoliyatini amalga oshirishni eng muhim maqsadi va sharti sifatida belgilaydi.
1.2. Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash bo'yicha ushbu operator siyosati (keyinchalikda - siyosat) operator http://planeta312.com/uz veb-saytga tashrif buyuruvchilar haqida olishi mumkin bo'lgan barcha ma'lumotlarga nisbatan qo'llaniladi.

2. Siyosatda ishlatiladigan asosiy tushunchalar

2.1. Shaxsiy ma'lumotlarni avtomatlashtirilgan qayta ishlash - kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash.
2.2. Shaxsiy ma'lumotlarni blokirovka qilish - shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashni vaqtincha to'xtatish (shaxsiy ma'lumotlarni aniqlashtirish uchun qayta ishlash zarur bo'lgan hollar bundan mustasno).
2.3. Veb-sayt - grafik va axborot materiallari, shuningdek, kompyuter dasturlari va ma'lumotlar bazalari to'plami, ularning tarmoq manzili http://planeta312.com/uz bo'yicha internetda mavjudligini ta'minlaydi.
2.4. Shaxsiy ma'lumotlar axborot tizimi - bazalarda mavjud bo'lgan va axborot texnologiyalari va texnik vositalarning qayta ishlashni ta'minlaydigan shaxsiy ma'lumotlar to'plami.
2.5. Shaxsiy ma'lumotlarni shaxssizlashtirish - qo'shimcha ma'lumotlardan foydalanmasdan, shaxsiy ma'lumotlarning ma'lum bir Foydalanuvchiga yoki shaxsiy ma'lumotlarning boshqa subyektiga tegishli ekanligini aniqlash mumkin bo’lmagan harakatlar.
2.6. Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash - avtomatlashtirish vositalaridan foydalangan holda yoki bunday vositalardan foydalanmasdan amalga oshiriladigan har qanday harakat (operatsiya) yoki harakatlar (operatsiyalar) to'plami, shu jumladan yig'ish, yozish, tizimlashtirish, to'plash, saqlash, aniqlashtirish (yangilash, o'zgartirish), foydalanish, uzatish (tarqatish, taqdim etish, kirish), shaxsiylashtirish, blokirovka qilish, o'chirish, shaxsiy ma'lumotlarni yo'q qilish.
2.7. Operator - davlat organi, munitsipal organ, yuridik yoki jismoniy shaxs, mustaqil ravishda yoki boshqa shaxslar bilan birgalikda shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashni tashkil qiladi va/yoki amalga oshiradi, shuningdek shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash maqsadlarini, qayta ishlanadigan shaxsiy ma'lumotlarning tarkibini, shaxsiy ma'lumotlar bilan amalga oshiriladigan harakatlar (operatsiyalar) ni belgilaydi.
2.8. Shaxsiy ma'lumotlar - http://planeta312.com/uz/ veb-saytning ma'lum yoki aniq foydalanuvchisiga bevosita yoki bilvosita tegishli har qanday ma'lumotdir.
2.9. Shaxsiy ma'lumotlar subyekti tomonidan tarqatish uchun ruxsat berilgan shaxsiy ma'lumotlar — shaxsiy ma'lumotlar to'g'risidagi qonunda (keyinchalikda — tarqatish uchun ruxsat berilgan shaxsiy ma'lumotlar) nazarda tutilgan tartibda tarqatish uchun shaxsiy ma'lumotlar subyekti tomonidan ruxsat etilgan shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashga rozilik berish orqali shaxsiy ma'lumotlar subyekti tomonidan taqdim etilgan shaxslarning cheksiz doirasiga kirish.
2.10. Foydalanuvchi - http://planeta312.com/uz veb-saytga tashrif buyuruvchidir.
2.11. Shaxsiy ma'lumotlarni taqdim etish - shaxsiy ma'lumotlarni ma'lum bir shaxsga yoki ma'lum bir shaxslar doirasiga oshkor qilishga qaratilgan harakatlar.
2.12. Shaxsiy ma'lumotlarni tarqatish - shaxsiy ma'lumotlarni noma'lum shaxslar doirasiga oshkor qilishga (shaxsiy ma'lumotlarni uzatish) yoki cheklanmagan shaxslarning shaxsiy ma'lumotlari bilan tanishishga qaratilgan har qanday harakatlar, shu jumladan shaxsiy ma'lumotlarni ommaviy axborot vositalarida e'lon qilish, axborot va telekommunikatsiya tarmoqlarida joylashtirish yoki shaxsiy ma'lumotlarga boshqa yo'l bilan kirishni ta'minlash.
2.13. Shaxsiy ma'lumotlarni transchegaraviy uzatish - shaxsiy ma'lumotlarni xorijiy davlat hududiga xorijiy davlat hokimiyati organiga, xorijiy jismoniy yoki xorijiy yuridik shaxsga o'tkazish.
2.14. Shaxsiy ma'lumotlarni yo'q qilish - shaxsiy ma'lumotlarning axborot tizimidagi tarkibini qayta tiklashning iloji yo'qligi va/yoki shaxsiy ma'lumotlarning moddiy tashuvchilarini yo'q qilish natijasida shaxsiy ma'lumotlar qaytarib bo'lmaydigan tarzda yo'q qilinadigan har qanday harakatlar.

3. Operatorning asosiy huquq va majburiyatlari

3.1. Operator quyidagi huquqlarga ega:
- shaxsiy ma'lumotlar subyektidan ishonchli ma'lumotlarni va/yoki shaxsiy ma'lumotlarni o'z ichiga olgan hujjatlarni olish;
- agar subyekt shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashga roziligini bekor qilsa, shuningdek shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashni to'xtatish talabi bilan murojaat qilsa, operator shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashni shaxsiy ma'lumotlar subyektining roziligisiz davom ettirishga haqlidir, agar shaxsiy ma'lumotlar to'g'risidagi qonunda ko'rsatilgan asoslar mavjud bo'lsa;
- agar shaxsiy ma'lumotlar to'g'risidagi qonunda yoki boshqa federal qonunlarda boshqacha qoida nazarda tutilgan bo'lmasa, shaxsiy ma'lumotlar to'g'risidagi qonunda va unga muvofiq qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlarda nazarda tutilgan majburiyatlarning bajarilishini ta'minlash uchun zarur va etarli bo'lgan chora-tadbirlarning tarkibi va ro'yxatini mustaqil ravishda aniqlang.
3.2. Operator majburdir:
- shaxsiy ma 'lumotlar subyektiga uning iltimosiga ko' ra uning shaxsiy ma 'lumotlarini qayta ishlash bilan bog' liq ma ' lumotlarni taqdim etish;
- Rossiya Federatsiyasining amaldagi qonunchiligida belgilangan tartibda shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashni tashkil etish;
- shaxsiy ma'lumotlar to'g'risidagi qonun talablariga muvofiq shaxsiy ma'lumotlar subyektlari va ularning qonuniy vakillarining murojaatlari va so'rovlariga javob berish;
- shaxsiy ma 'lumotlar subyektlarining huquqlarini himoya qilish bo' yicha vakolatli organga ushbu organning so 'rovi bo' yicha zarur ma 'lumotlarni bunday so' rov olingan sanadan e ' tiboran 10 kun ichida yetkazish;
- shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash bo'yicha ushbu siyosatga cheksiz kirishni nashr etish yoki boshqa yo'l bilan ta'minlash;
- shaxsiy ma'lumotlarni noqonuniy yoki tasodifiy kirishdan himoya qilish, shaxsiy ma'lumotlarni yo'q qilish, o'zgartirish, blokirovka qilish, nusxalash, taqdim etish, tarqatish, shuningdek shaxsiy ma'lumotlarga nisbatan boshqa noqonuniy xatti-harakatlardan himoya qilish uchun huquqiy, tashkiliy va texnik choralarni ko'rish;
- shaxsiy ma'lumotlarni uzatishni to'xtatish (tarqatish, taqdim etish, kirish), shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashni to'xtatish va yo'q qilish, shaxsiy ma'lumotlar to'g'risidagi qonunda nazarda tutilgan tartibda va hollarda;
- shaxsiy ma'lumotlar to'g'risidagi qonunda nazarda tutilgan boshqa majburiyatlarni bajarish.

4. Shaxsiy ma'lumotlar subyektlarining asosiy huquq va majburiyatlari

4.1. Shaxsiy ma'lumotlar subyektlari quyidagi huquqlarga ega:
- federal qonunlarda nazarda tutilgan hollar bundan mustasno, shaxsiy ma'lumotlarini qayta ishlash bilan bog'liq ma'lumotlarni olish. Ma'lumotlar operator tomonidan shaxsiy ma'lumotlar subyektiga mavjud shaklda taqdim etiladi va ularda shaxsiy ma'lumotlarning boshqa subyektlariga tegishli shaxsiy ma'lumotlar bo'lmasligi kerak, agar bunday shaxsiy ma'lumotlarni oshkor qilish uchun qonuniy asoslar mavjud bo'lsa. Ma'lumotlar ro'yxati va uni olish tartibi shaxsiy ma'lumotlar to'g'risidagi qonunda belgilangan;
- operatordan shaxsiy ma'lumotlar to'liq bo'lmagan, eskirgan, noto'g'ri, noqonuniy olingan yoki belgilangan ishlov berish maqsadi uchun zarur bo'lmagan hollarda uning shaxsiy ma'lumotlarini aniqlashtirish, ularni blokirovka qilish yoki yo'q qilishni talab qilish, shuningdek o'z huquqlarini himoya qilish uchun qonunda nazarda tutilgan choralarni ko'rish;
- tovarlar, ishlar va xizmatlarni bozorga chiqarish maqsadida shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashda oldindan rozilik shartini ilgari surish;
- shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashga rozilikni qaytarib olish, shuningdek shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashni to'xtatish to'g'risidagi talabni yuborish uchun;
- shaxsiy ma'lumotlar subyektlarining huquqlarini himoya qilish bo'yicha vakolatli organga yoki operatorning shaxsiy ma'lumotlarini qayta ishlashda uning noqonuniy xatti-harakatlari yoki harakatsizligi ustidan sud tartibida shikoyat qilish;
- Rossiya Federatsiyasi qonunlarida nazarda tutilgan boshqa huquqlarni amalga oshirish uchun.
4.2. Shaxsiy ma'lumotlar subyektlari:
- operatorga o'zi to'g'risida ishonchli ma'lumotlarni taqdim etishi shart;
- operatorga shaxsiy ma'lumotlarini aniqlashtirish (yangilash, o'zgartirish) to'g'risida xabar berishi shart.
4.3. Operatorga o'zi to'g'risida noto'g'ri ma'lumot yoki shaxsiy ma'lumotlarning boshqa subyekti to'g'risidagi ma'lumotlarni ikkinchisining roziligisiz bergan shaxslar Rossiya federatsiyasi qonunchiligiga muvofiq javobgar bo'ladilar.

5. Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash tamoyillari

5.1. Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash qonuniy va adolatli asosda amalga oshiriladi.
5.2. Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash aniq, oldindan belgilangan va qonuniy maqsadlarga erishish bilan cheklanadi. Shaxsiy ma'lumotlarni yig'ish maqsadlariga mos kelmaydigan shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashga yo'l qo'yilmaydi.
5.3. Shaxsiy ma'lumotlarni o'z ichiga olgan ma'lumotlar bazalarini birlashtirishga yo'l qo'yilmaydi, ularni qayta ishlash bir-biriga mos kelmaydigan maqsadlarda amalga oshiriladi.
5.4. Faqat ularni qayta ishlash maqsadlariga javob beradigan shaxsiy ma'lumotlar qayta ishlanishi kerak.
5.5. Qayta ishlangan shaxsiy ma'lumotlarning mazmuni va hajmi belgilangan ishlov berish maqsadlariga mos keladi. Qayta ishlangan shaxsiy ma'lumotlarning ularni qayta ishlashning belgilangan maqsadlariga nisbatan ortiqcha bo'lishiga yo'l qo'yilmaydi.
5.6. Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashda shaxsiy ma'lumotlarning aniqligi, ularning etarliligi va zarur hollarda shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash maqsadlariga nisbatan dolzarbligi ta'minlanadi. Operator to'liq bo'lmagan yoki noto'g'ri ma'lumotlarni olib tashlash yoki aniqlashtirish uchun zarur choralarni ko'radi va/yoki ularning qabul qilinishini ta'minlaydi.
5.7. Shaxsiy ma'lumotlarni saqlash shaxsiy ma'lumotlar subyektini aniqlashga imkon beradigan shaklda amalga oshiriladi, agar shaxsiy ma'lumotlarni saqlash muddati federal qonun bilan belgilanmagan bo'lsa, shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash maqsadlari talab qilgandan ko'p bo'lmagan holda, uning tarafi, foyda oluvchi yoki kafil bo'lgan shartnoma shaxsiy ma'lumotlar subyekti. Qayta ishlangan shaxsiy ma'lumotlar, agar federal qonunlarda boshqacha qoida nazarda tutilmagan bo'lsa, qayta ishlash maqsadlariga erishilganda yoki ushbu maqsadlarga erishish zarurati yo'qolgan taqdirda yo'q qilinadi yoki shaxssizlashtiriladi.

6. Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash maqsadlari

Qayta ishlash maqsadi
  • Foydalanuvchiga veb-saytdagi xizmatlar, ma'lumotlar va/yoki materiallarga kirish huquqini berish.
  • Aloqa o'rnatish, buxgalteriya hisobi va soliq hisobi masalalari bo'yicha maslahat berish, shuningdek buxgalteriya xizmati shartnomasini tuzish
Shaxsiy ma'lumotlar
  • familiyasi, ismi, otasining ismi
  • elektron pochta manzili
  • telefon raqamlari
Huquqiy asoslar
2006 yil 27 iyuldagi FQ 149-sonli "axborot, axborot texnologiyalari va axborotni himoya qilish to'g'risida" federal qonuni
Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash turlari
Shaxsiy ma'lumotlarni to'plash, yozib olish, tizimlashtirish, saqlash, yo'q qilish va shaxssizlashtirish

7. Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash shartlari

7.1. Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash shaxsiy ma'lumotlar subyektining shaxsiy ma'lumotlarini qayta ishlashga roziligi bilan amalga oshiriladi.
7.2. Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash Rossiya Federatsiyasining xalqaro shartnomasida yoki qonun hujjatlarida nazarda tutilgan maqsadlarga erishish, Rossiya federatsiyasi qonunchiligida operatorga yuklangan funktsiyalar, vakolatlar va majburiyatlarni bajarish uchun zarurdir.
7.3. Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash odil sudlovni amalga oshirish, sud hujjatini, Rossiya Federatsiyasining ijro protsesslari to'g'risidagi qonun hujjatlariga muvofiq ijro etilishi kerak bo'lgan boshqa organ yoki mansabdor shaxsning aktini bajarish uchun zarurdir.
7.4. Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash, uning tarafi shaxsiy ma'lumotlar subyekti bo'lgan foyda oluvchi yoki kafil bo'lgan shartnomani bajarish uchun, shuningdek shaxsiy ma'lumotlar subyekti tashabbusi bilan yoki shaxsiy ma'lumotlar subyekti foyda oluvchi yoki kafil bo'ladigan shartnomani tuzish uchun zarurdir.
7.5. Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash operator yoki uchinchi shaxslarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini amalga oshirish yoki shaxsiy ma'lumotlar subyektining huquqlari va erkinliklari buzilmasligi sharti bilan ijtimoiy ahamiyatga ega maqsadlarga erishish uchun zarurdir.
7.6. Shaxsiy ma'lumotlar qayta ishlanadi, ularga shaxsiy ma'lumotlar subyekti tomonidan taqdim etilgan yoki uning iltimosiga binoan (bundan buyon matnda ommaviy shaxsiy ma'lumotlar deb yuritiladi) cheksiz miqdordagi shaxslar kirishlari mumkin.
7.7. Federal qonunga muvofiq e'lon qilinishi yoki majburiy ravishda oshkor qilinishi kerak bo'lgan shaxsiy ma'lumotlar qayta ishlanadi.

8. Shaxsiy ma'lumotlarni yig'ish, saqlash, uzatish va boshqa turdagi qayta ishlash tartibi

Operator tomonidan qayta ishlanadigan shaxsiy ma'lumotlarning xavfsizligi shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish sohasidagi amaldagi qonunchilik talablarini to'liq bajarish uchun zarur bo'lgan huquqiy, tashkiliy va texnik choralarni amalga oshirish orqali ta'minlanadi.
8.1. Operator shaxsiy ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlaydi va ruxsatsiz shaxslarning shaxsiy ma'lumotlariga kirishni istisno qiladigan barcha choralarni ko'radi.
8.2. Foydalanuvchining shaxsiy ma'lumotlari hech qachon, hech qanday sharoitda uchinchi shaxslarga berilmaydi, amaldagi qonunchilikni bajarish bilan bog'liq holatlar bundan mustasno yoki agar shaxsiy ma'lumotlar subyekti fuqarolik shartnomasi bo'yicha majburiyatlarni bajarish uchun operatorga ma'lumotlarni uchinchi shaxsga o'tkazishga rozilik bergan bo'lsa.
8.3. Shaxsiy ma'lumotlarda noaniqliklar aniqlangan taqdirda, foydalanuvchi operatorga operatorning info@planeta312.com elektron pochta manziliga xabarnoma yuborib "Shaxsiy ma'lumotlarni yangilash" belgisi bilan ularni mustaqil ravishda yangilashi mumkin.
8.4. Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash muddati, agar shartnomada yoki amaldagi qonunchilikda boshqacha muddat nazarda tutilmagan bo'lsa, shaxsiy ma'lumotlar to'plangan maqsadlarga erishish bilan belgilanadi.
Foydalanuvchi istalgan vaqtda operatorga elektron pochta orqali operatorning info@planeta312.com elektron manziliga "shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashga rozilikni bekor qilish" belgisi bilan xabarnoma yuborish orqali shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashga roziligini bekor qilishi mumkin.
8.5. Uchinchi tomon xizmatlari, shu jumladan to'lov tizimlari, aloqa vositalari va boshqa xizmat ko'rsatuvchi provayderlar tomonidan to'plangan barcha ma'lumotlar ushbu shaxslar (operatorlar) tomonidan foydalanuvchi shartnomasi va maxfiylik siyosatiga muvofiq saqlanadi va qayta ishlanadi. Operator uchinchi shaxslarning, shu jumladan ushbu bandda ko'rsatilgan xizmat ko'rsatuvchi provayderlarning harakatlari uchun javobgar emas.
8.6. Shaxs tomonidan o'rnatilgan shaxsiy ma'lumotlarni uzatish (kirish huquqini berishdan tashqari), shuningdek tarqatish uchun ruxsat berilgan shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash yoki qayta ishlash shartlari (kirish huquqini olishdan tashqari) Rossiya federatsiyasi qonunlarida belgilangan davlat, jamoat va boshqa jamoat manfaatlarida shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash holatlarida qo'llanilmaydi.
8.7. Operator shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashda shaxsiy ma'lumotlarning maxfiyligini ta'minlaydi.
8.8. Agar shaxsiy ma'lumotlarning saqlash muddati federal qonun bilan belgilanmagan bo'lsa, uning tarafi, foyda oluvchi yoki kafil shaxsiy ma'lumotlar subyekti bo'lgan shartnoma bo'lsa, operator shaxsiy ma'lumotlarni shaxsiy ma'lumotlar subyektini aniqlashga imkon beradigan shaklda shaxsiy ma'lumotlarni saqlashni shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash maqsadlari talab qilganidan ko'p bo'lmagan muddatda amalga oshiradi
8.9. Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashni to'xtatish sharti shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash maqsadlariga erishish, shaxsiy ma'lumotlar subyektining roziligi muddati tugashi, shaxsiy ma'lumotlar subyektining roziligini qaytarib olish yoki shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashni to'xtatish to'g'risidagi talab, shuningdek shaxsiy ma'lumotlarni noto'g'ri qayta ishlashni aniqlash bo'lishi mumkin.

9. Olingan shaxsiy ma'lumotlar bilan operator tomonidan amalga oshiriladigan harakatlar ro'yxati

9.1. Operator shaxsiy ma'lumotlarni to'plash, yozib olish, tizimlashtirish, saqlash, aniqlashtirish (yangilash, o'zgartirish), olish, foydalanish, uzatish (tarqatish, taqdim etish, kirish), shaxssizlashtirish, blokirovka qilish, o'chirish va yo'q qilishni amalga oshiradi.
9.2. Operator olingan ma'lumotlarni axborot va telekommunikatsiya tarmoqlari orqali olish va/yoki uzatish bilan yoki ularsiz shaxsiy ma'lumotlarni avtomatlashtirilgan qayta ishlashni amalga oshiradi.

10. Shaxsiy ma'lumotlarni transchegaraviy uzatish

10.1. Operator shaxsiy ma'lumotlarni transchegaraviy uzatish bo'yicha faoliyatni boshlashdan oldin shaxsiy ma'lumotlar subyektlarining huquqlarini himoya qilish bo'yicha vakolatli organni shaxsiy ma'lumotlarni transchegaraviy uzatishni amalga oshirish niyati to'g'risida xabardor qilishi shart (bunday bildirishnoma shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash niyati to'g'risidagi bildirishnomadan alohida yuboriladi).
10.2. Operator yuqoridagi bildirishnomani topshirishdan oldin shaxsiy ma'lumotlarni transchegaraviy uzatishni rejalashtirgan xorijiy davlat hokimiyati organlaridan, xorijiy jismoniy shaxslardan, xorijiy yuridik shaxslardan tegishli ma'lumotlarni olishi shart.

11. Shaxsiy ma'lumotlarning maxfiyligi

Shaxsiy ma'lumotlarga kirish huquqiga ega bo'lgan operator va boshqa shaxslar, agar federal qonunlarda boshqacha qoida nazarda tutilgan bo'lmasa, shaxsiy ma'lumotlarni uchinchi shaxslarga oshkor qilmasliklari va shaxsiy ma'lumotlarni shaxsiy ma'lumotlar subyektining roziligisiz tarqatmasliklari shart.

12. Yakuniy qoidalar

12.1. Foydalanuvchi info@planeta312.com elektron pochta orqali operatorga murojaat qilib, shaxsiy ma'lumotlarini qayta ishlash bilan bog'liq qiziqishlar bo'yicha har qanday tushuntirishlarni olishi mumkin.
12.2. Ushbu hujjat operator tomonidan shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash siyosatidagi har qanday o'zgarishlarni aks ettiradi. Siyosat yangi versiya bilan almashtirilgunga qadar muddatsiz amal qiladi.
12.3. Erkin foydalanish siyosatining joriy versiyasi internetda joylashgan http://planeta312.com/uz/privacy-policy/ .