"PLANETA 312" MCHJ tomonidan jismoniy shaxslarga xizmat ko'rsatish bo'yicha ommaviy ofertasi


Ushbu hujjat "Planet 312" Mas'uliyati cheklangan jamiyatining (keyinchalikda matnda Ijrochi deb yuritiladi) ushbu taklifni qabul qiladigan jismoniy shaxsga quyidagi shartlarda sotib olish xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha shartnoma tuzish to'g'risidagi taklifidir.
Ushbu oferta matni quyidagi manzilda joylashgan: http://planeta312.com/uz/oferta (keyinchalikda Shartnoma, Oferta).

1. Atamalar va ta'riflar

1.1. Buyurtmachi - shartnomaning 3-qismida ko'rsatilgan shartlarga muvofiq ushbu taklifni qabul qilgan shaxs.
1.2. Ko'chmas mulk, sotib olingan ko'chmas mulk - Rossiya Federatsiyasi hududidagi turar-joy mulki.
Shartnomada yuqoridagi ta'riflari oshkor etilmagan atamalardan foydalanish mumkin. Bunday holda, atamani talqin qilish shartnoma matniga muvofiq amalga oshiriladi. Shartnoma matnida atamaning aniq talqini bo'lmagan taqdirda, tomonlar atamani, birinchi navbatda, http://planeta312.com/uz/ saytda belgilangan talqin bilan foydalanishi shart.
Shartnoma taraflari (tomonlar) – Ijrochi va buyurtmachi.

2. Shartnoma mavzusi

2.1. Buyurtmachi Ijrochiga ko'chmas mulk sotib olishni tashkil etish, shu jumladan quyidagi xizmatlarni taqdim etish vazifasini beradi.
2.1.1. Buyurtmachining xohishiga ko'ra ipoteka kreditini olish imkoniyatini moliya-kredit muassasalari bilan muvofiqlashtirish.
Moliya-kredit muassasalarining buyurtmachi tomonidan ipoteka krediti olish imkoniyati to'g'risida ijobiy qaror qabul qilingan taqdirda, buyurtmachi shartnoma bo'yicha xizmatlarni to'lash majburiyatlarini bajarish bo'yicha qo'shimcha bitim imzolagan taqdirda:
2.2.1. Buyurtmachini sotib olinayotgan mulkka o'xshash ko'chmas mulk narxlari bilan tanishtirish;
2.2.2. Buyurtmachining talablariga muvofiq sotib olingan ko'chmas mulk variantlarini tekshirishni tashkil qilish;
2.2.3. Dastlabki shartnomani, pullik xizmatlar ko'rsatish shartnomasini yoki sotib olingan ko'chmas mulkni sotib olish va sotish shartnomasini imzolash shartlarini belgilaydigan boshqa shartnoma/kelishuvning (keyinchalikda - "Sotib olish to'g'risida dastlabki shartnoma") imzolashni tashkil qilish;
2.2.4. Sotib olinayotgan ko'chmas mulkni sotib olish va sotish shartnomasini, keyinchalikda - "Asosiy shartnoma" ni imzolashni va asosiy shartnomani davlat ro'yxatidan o'tkazish va/yoki unga muvofiq huquqni o'tkazish uchun zarur bo'lgan hujjatlarni ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni va u bilan tuzilgan bitimlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish organlariga topshirishni tashkil qilish.

3. Ofertani qabul qilish

3.1. Ofertani qabul qilish - bu buyurtmachining xizmatlar ko'rsatish shartnomasini tuzishga qaratilgan bir qator ketma-ket harakatlardir, xususan:
3.1.1. Shartnomaning 5-qismida belgilangan talablarga muvofiq ijrochining joriy hisobvarag'iga pul mablag'larini o'tkazish yoki ijrochining kassasiga pul mablag'larini kiritish.
3.2. Ijrochining joriy hisob raqamiga pul o 'tkazgan yoki ijrochining kassasiga pul mablag' kiritgan shaxslar ushbu harakatlarni amalga oshirish orqali oferta shartlari bilan tanishganliklarini, ularni to 'liq tushunishlarini va to' liq hajmda qabul qilishlarini tasdiqlaydilar.
3.3. Buyurtmachi ofertani qabul qilishi shartnomaning barcha shartlarini qabul qilishini anglatadi.
3.4. Shartnomaga kiritilgan barcha dasturlar, o'zgartirishlar va qo'shimchalar uning ajralmas qismidir.

4. Maxfiylik va xavfsizlik

4.1. Ushbu shartnomani amalga oshirishda tomonlar "Shaxsiy ma'lumotlar to'g'risida" 2006 yil 27 iyuldagi FQ 152-sonli federal qonunining va "Axborot, axborot texnologiyalari va axborotni muhofaza qilish to'g'risida" 2006 yil 27 iyuldagi FQ 149-sonli federal qonunining amaldagi tahririga muvofiq shaxsiy ma'lumotlarning maxfiyligi va xavfsizligini ta'minlaydilar.
4.2. Tomonlar ushbu shartnomani bajarish paytida olingan ma'lumotlarning maxfiyligini saqlashga va olingan ma'lumotlarni oshkor qilishdan himoya qilish uchun barcha choralarni ko'rishga majburdirlar.
4.3. Maxfiy ma'lumotlar deganda ijrochi va buyurtmachi tomonidan shartnomani amalga oshirish jarayonida uzatiladigan va himoya qilinadigan har qanday ma'lumotlar tushuniladi, istisnolar quyida keltirilgan.
4.4. Bunday ma'lumotlar ijrochiga taqdim etiladigan mahalliy me'yoriy hujjatlar, shartnomalar, xatlar, hisobotlar, tahliliy materiallar, tadqiqot natijalari, diagrammalar, jadvallar, spetsifikatsiyalar va qog'oz va elektron ommaviy axborot vositalarida rasmiylashtirilgan boshqa hujjatlarda bo'lishi mumkin.

5. Tomonlarning huquqlari va majburiyatlari

5.1. Shartnomaning 2-bandida ko'rsatilganlarga qo'shimcha ravishda, ijrochi quyidagilarni majburiyatlarni o'z zimmasiga oladi:
5.1.1. Asosiy shartnomani davlat ro'yxatidan o'tkazish va unga muvofiq huquqni o'tkazish uchun Rossiya federatsiyasi qonunchiligining talablariga muvofiq sotib olingan ko'chmas mulk uchun taqdim etilgan huquqni tasdiqlovchi hujjatlarni va ularning yetarliligi to'g'risidagi boshqa hujjatlarni tekshirish;
5.1.2. Asosiy shartnoma taraflari o'rtasida hisob-kitoblarni tashkil qilish, ya'ni hisob-kitoblarni amalga oshirish tartibi va shartlarini kelishib olish;
5.1.3. Buyurtmachining iltimosiga binoan unga shartnomani bajarish bo'yicha maslahat berish;
5.1.4. Shartnomani bajarish munosabati bilan uchinchi shaxslar bilan muzokaralarda buyurtmachining manfaatlarini himoya qilish (shu jumladan sotib olingan ko'chmas mulk variantlari egalari va ularning vakillari, ko'chmas mulk agentliklari bilan);
5.1.5. Ushbu shartnomada va unga qo 'shimcha kelishuvlarda nazarda tutilgan boshqa harakatlarni (xizmatlar ko'rsatishni) amalga oshirish.
5.1.6. Shartnomani bajarish munosabati bilan buyurtmachidan olingan ma'lumotlarning maxfiyligini ta'minlash.
5.1.7. Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan hujjatlarning xavfsizligini ta'minlash.
5.1.8. Arizada rasmiylashtirilgan buyurtmachining iltimosiga binoan, sotib olingan mulkka egalik huquqini yo'qotish xavfini sug'urtalashni tashkil qilish.
5.1.9. Moliya-kredit muassasalaridan olingan to'liq ma'lumotlarni ipoteka kreditlash shartlariga taqdim etish.
5.2. Buyurtmachi quyidagi majburiyatlarni o'z zimmasiga oladi:
5.2.1. Shartnomani bajarishda shaxsan ishtirok etish yoki vakolatli vakillarining ishtirokini ta'minlash.
5.2.2. Shartnoma predmetini tashkil etuvchi harakatlarni bajarish uchun boshqa shaxslarga topshirmay uning amal qilish muddati davomida bunday harakatlarni mustaqil ravishda bajarilmaslikni ta'minlash.
5.2.3. Ijrochini shartnomani bajarish uchun zarur bo'lgan hujjatlar bilan ijrochi tomonidan bunday talab taqdim etilgan kundan boshlab uch kun ichida ta'minlash.
5.2.4. Sotib olingan ko'chmas mulk sotib olingan shaxslarning fuqarolik holati o'zgarganligi to'g'risida ijrochiga bir kun mobaynida xabar berish; buyurtmachining shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar yoki sotib olingan ko'chmas mulk sotib olingan shaxslarning rekvizitlari yo'qotilganligi yoki o'zgarganligi to'g'risida; buyurtmachiga maslahat berish yoki uchinchi shaxslar bilan muzokaralarda ishtirok etish zarurligi, ijroga ta'sir qilishi mumkin bo' lgan boshqa holatlar to'g'risida xabar berish.
5.2.5. Shartnoma bo'yicha xizmatlarni to'lash majburiyatlarini bajarish bo'yicha qo'shimcha shartnomalar tuzing.
5.2.6. Ko'chmas mulkni sotib olishning asosiy shartnomasini imzolash va davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun hujjatlarni taqdim etish uchun ijrochini xabarida / sotib olish shartnomasida ko'rsatilgan kun, vaqt va joyiga kelish va quyidagi hujjatlarni mavjudligini ta'minlash:
  • sotib olingan ko'chmas mulk qiymatini (kiritilgan avanslarni olib tashlagan holda) va ijrochining xizmatlari narxini to'lash uchun zarur bo'lgan pul mablag'larini mavjudligini ta'minlash (agar ular ilgari o'tkazilmagan bo'lsa);
  • ijrochi tomonidan ko'rsatilgan hujjatlarni (agar ijrochi tomonidan qo'shimcha ravishda boshqacha ko'rsatilmagan bo'lsa - buyurtmachining va asosiy shartnoma bo'yicha xaridor bo'lgan shaxslarning yoki ularning vakillarining shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar, sotib olingan ko'chmas mulkni sotib olishga turmush o'rtog'ining roziligi) mavjudligini ta'minlash;
  • sotib olingan mol-mulk sotib olingan barcha shaxslar yoki ularning tegishli vakolatli vakillarini mavjudligini ta'minlash (ushbu majburiyatni bajarmaslik buyurtmachining aybi bilan shartnomani bajarishning mumkin emasligiga olib keladi).
5.2.7. Ijrochining xizmatlari va shartnoma bo'yicha xarajatlarni to'lash.
5.2.8. Buyurtmachining tashabbusi bilan shartnoma muddatidan oldin bekor qilingan taqdirda (shu jumladan fors-major holatlari bo'yicha) ijrochi tomonidan sotib olingan ko'chmas mulk variantlarini ko'rishni tashkil etish bo'yicha shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini o'z vaqtida bajargan holda, shuningdek boshqa bajarilgan ishlar bo'yicha buyurtmachi ijrochidan ushbu shartnoma bo'yicha bajarilgan barcha ishlarni qabul qilishi va ularning narxini to'lashi shart.
5.2.9. Sotib olingan ko'chmas mulk variantlarini tekshirishni tasdiqlovchi hujjatlarni imzolash (boshqa xizmatlar ko'rsatish) yoki ijrochiga ular bo'yicha yozma shaklida e'tirozlarini taqdim etish.
5.3. Buyurtmachi quyidagi huquqlarga ega:
5.3.1. Har qanday vaqtda Ijrochining faoliyatiga aralashmasdan ijrochi tomonidan bajarilgan ishni tekshirish.
5.3.2. Ijrochidan shartnomada nazarda tutilgan xizmatlarni ko'rsatishni talab qilish.
5.3.3. Buyurtmachi ushbu shartnomani bajarishdan bir tomonlama voz kechishga haqlidir. Agar buyurtmachi shartnomani bajarishdan bir tomonlama rad etsa, xizmatlarning to'langan qiymati 6.1-bandga muvofiq amalga oshiriladi. Shartnoma qaytarilmaydi va bunday rad etish uchun bir martalik jarima sifatida ushlab qolinadi.
5.4. Ijrochi quyidagi huquqlarga ega:
5.4.1. Zarur hollarda shartnomani ijro etishga boshqa shaxslarni jalb qilish, bunda ijrochi ushbu shaxslarning xatti-harakatlari uchun ularning harakatlarini nazorat qilish huquqi berilgan darajada javobgar bo'ladi.
5.4.2. Buyurtmachini belgilangan sanalardan kamida uch kun oldin xabardor qilib, dastlabki, asosiy va boshqa zarur shartnomalarni imzolash sanalarini belgilash.
5.4.3. Agar buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi nomuvofiqligi aniqlansa, buyurtmachi shartnomani bajarishdan bosh tortsa, ijrochiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra shartnomani bajarish mumkin bo'lmasa, shartnomani bajarishdan bosh tortish.
5.4.4. Buyurtmachiga shartnomaning bajarilishi to'g'risida hisobotlarni taqdim etish. Agar hisobot buyurtmachi tomonidan kelishilgan bo'lsa yoki buyurtmachi hisobot yuborilgandan yoki unga topshirilgandan keyin besh kun ichida ijrochiga uning yozma shaklida e'tirozlarini taqdim etmasa, hisobot unda ko'rsatilgan xizmatlarning ijrochi tomonidan to'g'ri taqdim etilganligini va ularning buyurtmachi tomonidan qabul qilinganligini tasdiqlaydi.

6. Hisoblash tartibi

6.1. Agar tomonlarning kelishuvida boshqacha qoida nazarda tutilmagan bo'lsa, ijrochining xizmatlari narxi 50 000 (ellik ming) rublni tashkil qiladi. Ijrochi xizmatlarining yakuniy qiymati ushbu shartnomaga qo'shimcha shartnomada ko'rsatilgan va uning ajralmas qismi bo'lgan ijrochining tariflari bilan belgilanadi, ular buyurtmachi shartnomani imzolashda taqdim etilgan xizmatlarning mohiyati va hajmiga qarab tanishtirilgan.
6.2. Tomonlar qo'shimcha bitim bilan belgilanadigan xizmatlarni taqdim etish bosqichi tugaganidan keyin 3 kundan kechiktirmay shartnoma bo'yicha xizmatlarni qabul qilish dalolatnomasini imzolashga majburdirlar.
6.3. Buyurtmachi ijrochi tomonidan amalda ko'rsatilgan xizmatlarni qabul qilish va ijrochining xizmatlari narxini ijrochining tariflariga muvofiq to'lash majburiyatini oladi (agar tomonlarning kelishuvida boshqacha tartib nazarda tutilmagan bo'lsa), shu jumladan ijrochi javobgar bo'lmagan holatlar bo'yicha shartnomani bajarish mumkin bo'lmagan hollarda. Buyurtmachi taqdim etilgan xizmatlarni qabul qilish dalolatnomasini yoki xizmatlar ko'rsatish to'g'risidagi boshqa hujjatni (buyurtmachi tomonidan yozma shaklida e'tirozlar mavjud bo'lmagan holda) yuborilganidan yoki topshirilganidan keyin besh kun ichida imzolamagan taqdirda, tomonlar ko'rsatilgan xizmatlar ko'rsatilgan va qabul qilingan deb hisoblaydilar.
6.4. Shartnoma buyurtmachining tashabbusi bilan shartnomani bajarishdan bir tomonlama rad etish tartibida bekor qilingan taqdirda, xizmatlarning to'langan qiymati 6.1-bandga muvofiq amalga oshiriladi. Shartnoma qaytarilmaydi va bunday rad etish uchun bir martalik jarima sifatida ushlanib qolinadi.

Moliya-kredit muassasalari bilan ipoteka krediti olishni kelishishning iloji yo'qligi sababli shartnoma bekor qilingan taqdirda, ijrochi xizmatlarining to'langan qiymati 10 000, 00 (o'n ming) rubl miqdoridagi xarajatlar miqdorini hisobga olmaganda qaytarilishi kerak.

7. Amal qilish muddati

7.1. Shartnomaning amal qilish muddati ofertani qabul qilingan paytdan boshlab yoki ijrochi va buyurtmachining tomonlaridan majburiyatlar to'liq bajarilgunga qadar 1 (bir) yil tashkil etadi.

7.2. Buyurtmachi unga ijrochining xizmatlari to'g'risida qo'shimcha ma'lumot materiallarini yuborishga qarshi emas.

8. Yakuniy qoidalar

8.1. Tomonlar fors-major holatlari (tabiiy hodisalar: zilzilalar, toshqinlar va boshqalar, shuningdek, ijtimoiy hayotning holatlari: harbiy harakatlar, epidemiyalar, keng ko'lamli ish tashlashlar, davlat hokimiyati organlarining taqiqlovchi choralari va boshqalar) tufayli shartnomani bajarmaslik yoki lozim darajada bajarmaslik uchun javobgar emaslar. Buyurtmachining pul mablag'larining yetishmasligi buyurtmachi javobgar bo'lgan majburiyatdir.
8.2. Shartnoma bo'yicha majburiyatlar tomonlar tomonidan to'g'ri bajarilgunga qadar amal qiladi.
8.3. Shartnomaga kiritilgan barcha o'zgartirish va qo'shimchalar tomonlarning o'zaro roziligi bilan yozma ravishda amalga oshiriladi va shartnomaga qo'shimcha bitim shaklida rasmiylashtiriladi, shartnomaga ilova qilinadi va uning ajralmas qismiga aylanadi.
8.4. Tomonlar yuzaga keladigan barcha kelishmovchiliklarni muzokaralar yo'li bilan hal qilishga va'da berishadi. Muzokaralar jarayonida hal etilmagan, ushbu shartnomadan kelib chiqadigan yoki u bilan bog'liq barcha nizolar, shu jumladan uning o'zgarishi, bajarilishi, bekor qilinishi yoki haqiqiy emasligi bilan bog'liq barcha nizolar Rossiya yuristlar Assotsiatsiyasining Moskva viloyat bo'limi huzuridagi hakamlik sudining ruxsatnomasiga (keyinchalikda hakamlik sudi deb yuritiladi) hakamlik sudlarining miqdoriy va shaxsiy tarkibida beriladi. "Rossiya yuristlar Assotsiatsiyasining Moskva viloyat bo'limi huzuridagi hakamlik sudi" amaldagi arbitraj muassasasi, tomonlar ushbu shartlar bilan tanish va rozi.
Tomonlar hakamlik sudining hakamlik qarori yakuniy va unga qarshi chiqish mumkin emasligiga kelishib oldilar. Tomonlar hakamlik sudining hal qiluv qarorini majburiy ijro etish uchun ijro varaqasi hakamlik muhokamasi joyidagi vakolatli sud tomonidan berilishiga kelishib oldilar.
8.5. Agar sotib olingan ko'chmas mulk yangi bino bo'lsa (qurilayotgan uyda binolarga bo'lgan talab huquqlari, mulk huquqi rasmiylashtirilmagan bo'lsa), ijrochi shartnomaning 2.1-bandida ko'rsatilgan xizmatlar o'rniga sotib olingan ko'chmas mulkka bo'lgan talab huquqlarini berish to'g'risida kelishuvni/shartnomani imzolashni tashkil etish bo'yicha xizmatlarni taqdim etadi, shundan so'ng tomonlar ushbu xizmatlarni qabul qilishadi.
8.6. Ushbu shartnomani imzolash orqali buyurtmachi ushbu shartnomani, shaxsiy ma'lumotlarni (shu jumladan to'liq ism, pasport ma'lumotlari, aloqa ma'lumotlari, buyurtmachining yoki ko'chmas mulk sotib olingan shaxslarning yashash joyini) bajarish uchun ijrochiga har qanday usulda (shu jumladan yozma ravishda yoki texnik vositalardan foydalangan holda yig'ish, yozib olish, tizimlashtirish, to'plash, saqlash, takomillashtirish, yangilash, o'zgartirish, foydalanish, uzatish, tarqatish, ta'minlash, kirish, shaxssizlashtirish, blokirovka qilish, olib tashlash, yo'q qilish) qayta ishlashga rozilik beradi. Ma'lumotlar shartnomani bajarish uchun ko'chmas mulk egalariga, ularning vakillariga, ko'chmas mulk agentliklariga, arxiv tashkilotlariga, banklarga, shartnomaning 5.4.1-bandida ko'rsatilgan shaxslarga (shu jumladan keyinchalik qayta ishlash imkoniyati bilan) berilishi mumkin. Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashga rozilik muddatsiz amal qiladi va buyurtmachi tomonidan ijrochiga bu haqda yozma ariza taqdim etish orqali bekor qilinishi mumkin.

9. Ijrochining rekvizitlari

To'liq nomi: "Planeta-312" MCHJ
Yur.manzil: 109316, Moskva sh., Volgograd pr-t 28, 1-q.
TIN: 5027297830
OGRN: 1215000071472
КПП: 772201001

Bank rekvizitlari:

J/h 40702810602680009468

AJ "ALFA-BANK"

K/h 30101810200000000593

BIK 044525593

Aloqa telefoni (Moskva): +7 965 311-53-51
Aloqa telefoni (Sankt-Peterburg): +7 926 048-18-11
Elektron pochtasi: info@planeta312.com
To'liq nomi: "Planeta-312" MCHJ
Yur.manzil:
109316, Moskva sh., Volgograd pr-t 28, 1-q.
TIN: 5027297830
OGRN: 1215000071472
КПП: 772201001

Bank rekvizitlari:

J/h 40702810602680009468

AJ "ALFA-BANK"

K/h 30101810200000000593

BIK 044525593

Aloqa telefoni (Moskva):
+7 965 311-53-51
Aloqa telefoni (Sankt-Peterburg):
+7 926 048-18-11
Elektron pochtasi:
info@planeta312.com
Joylashtirish sanasi: 20.11.2023 yil